Domov   Naše služby   Školenia   Cenník   Výpočet ceny   Kontakt

Cenník účtovných prác

Cenník platný od 1.1.2019.
 1. Mzdové a personálne účtovníctvo, v cene je zahrnuté:

  • Výpočet miezd pracovníkov s výpočtom odvodov do poisťovní.
  • Spracovanie dohôd zamestnancov.
  • Vyplnenie tlačív hlásení pre poisťovne.
  • Príkaz na úhradu miezd a odvodov.
  • Prihláška / odhláška na SP – registračný list, túto službu ponúkame len zákazníkom, ktorý má EZU so SP.
  • Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia.
  • Vystavenie zápočtového listu.
  • Personalistika – vedenie evidencie, prihlášky a odhlášky do poisťovní.
  • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia – len zamestnanec.
  • Spracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti.
  • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme.
  • Spracovanie mzdových listov.
  • Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO zo závislej činnosti.

  • Cena za zamestnanca v trvalom pracovnom pomere = 10 €/mesačne,
   cena za zamestnanca na dohodu = 8 €/ mesačne.

 2. Účtovníctvo

  • Jednoduché účtovníctvo.

  • Cena za položku 0,50 €.

  • Vedenie daňovej evidencie pre FO, nemajúce povinnosť vieť JU.

  • Cena 20 €/rok.

  • Podvojné účtovníctvo.

  • Cena za položku 0,50 €.

  • Vypracovanie daňových priznaní (DPH).

  • Cena 20 €/kus.

  • Vypracovanie kontrolného výkazu (DPH).

  • Cena 20 €/kus.

  • Vypracovanie opravných/dodatočných daňových priznaní (DPH).

  • Cena 15 €/kus.

  • Spracovanie účtovnej závierky 1x ročne (obsahuje napr.: inventarizáciu pohľadávok a záväzkov).

  • Cena od 50 € do 200 € (v závislosti od objemu dokladov a majetku).

Cena za základný paušál mesačne 50 € (do objemu 50 dokladov mesačne a jedného zamestnanca v trvalom pracovnom pomere, cena za paušál zahrňuje spracovanie daňových priznaní (DPH), účtovnej ročnej závierky, daňovej ročnej závierky a konzultácie ku spracovávaným dokladom). Cena za paušál sa upravuje/navrhuje podľa objemu dokladov a dohody zúčastnených strán.